30 đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 1

30 đề thi học kì toán lớp 1 là nguồn tài liệu tham khảo cho con bạn, giúp con bạn đạt nâng cao, đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

0
7708
toán lớp 1

Sắp tới kì thi cuối học kì lớp 1 mà các bậc phụ huynh không biết làm thế nào để giúp con ôn tập. Để giúp các bé có thể tập luyện đạt điểm cao trong kì thi tới. Tkbooks xin giới thiệu tới các bậc phụ huynh 30 đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 1.

>>> Sách hay về giáo dục trẻ em

30 đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 1 sẽ giúp các em rèn luyện thêm kiến thức trọng tâm. Trong bộ đề thi có các dạng bài tập: nối hình, điền dấu, các phép tính cộng trừ, các bài toán đơn giản. Mời thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các em tham khảo dưới đây.

Đề Thi Toán Lớp 1:

Bài 1: Em hãy chọn 2 ô có giá trị bằng nhau bằng cách tô màu vào 2 ô đó:

87-55 96-24 51+21 91-61
21 68-47 13+21 56-24
30 16+13 98-63 61+25
12 29 54+32 41+21
56-44 86-52 87-25 21+14

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống

80-40-20=…                  80-40-30=…..                               ….-40-10=20

10+20+…= 90              70-40-10=90 -…                          10+20+50=…

70-…-30=0                  …-20-10=30                               40-20-10=80  –  ….

Bài 3: Em hãy cùng chiếc xe vượt chướng ngại vật bằng cách trả lời đúng những bài toán sau:

  1. Mai có 65 nhãn vở, Mai cho Huệ và Lan mỗi người bạn 11 cái. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Trả lời: Mai có… nhãn vở.

2. Nam có 68 viên bi. Nam cho Việt và Đức mỗi ban 10 viên bi. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Nam có… viên bi.

3. Hãy cho biết số nào có số liền sau là 52?

Trả lời: Số có số liền sau là 52 là số….

4. Ba bạn Mai, Hồng và Huệ đều học cùng một lớp. Năm nay, các bạn đều 12 tuổi. Hiện nay, tuổi của các bạn đó cộng lại là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của cả 3 bạn là …..

5. Hãy cho biết số nào có số liền trước là 40

Trả lời: Số có số liền trước là 40 là số….

6. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng các  chữ số đó bằng 6.

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

7.Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng các  chữ số đó bằng 8.

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

8. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số có  hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là 3

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

9. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số có  hàng đơn vị lớn hơn hàng chục là 4

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

10. Lấy số tự nhiên có 2 chữ số lớn nhất cộng với số tự nhiên có 2 chữ số bé nhất có kết quả là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng của số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số với số tự nhiên có 2 chữ số bé nhất là ……

Bài 4: Có 3 hộp bút chì xanh, đỏ và vàng, trong đó hộp bút chì xanh có 13 chiếc, hộp bút chì đỏ có 12 chiếc, hộp bút chì vàng có 14 chiếc. Vậy phải rút ít nhất bao nhiêu để chắc chắn có 3 màu chì.

Trả lời: Vậy phải rút ít nhất …. chiếc để chắc chắn trong số đó có cả 3 màu.

Bài 5: Hoa ngủ trưa vào lúc kim giờ và kim phút cùng chỉ trong một số. Vậy lúc đó đồng hồ chỉ lúc mấy giờ.

Đề thi số 2:

Bài 1: Điền đáp án vào chỗ trống

23+63=…              24+41=….                         19+9=……

18+31=…              16+35=……                    25+23=……

Bài 2: Hưng đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Lúc đó, kim giờ chỉ vào số nào, kim ngắn chỉ vào số nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Trả lời câu các câu hỏi sau:

  1. Mai có 19 bông hoa, Mai cho Huệ và Lan mỗi người bạn 3 bông hoa. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: Mai có… bông hoa.

2. Nam có 79 viên bi. Nam cho Việt và Đức mỗi ban 20 viên bi. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Nam có… viên bi.

3. Hãy cho biết số nào có số liền sau là 54?

Trả lời: Số có số liền sau là 54 là số….

4. Ba bạn Mai, Hồng và Huệ đều học cùng một lớp. Năm nay, các bạn đều 15 tuổi. Hiện nay, tuổi của các bạn đó cộng lại là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của cả 3 bạn là …..

5. Hãy cho biết số nào có số liền trước là 60

Trả lời: Số có số liền trước là 60 là số….

6. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 7.

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

7.Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng bằng 10 .

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

8. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số có  hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là 3

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

9. Hãy cho biết có bao nhiêu số có 2 chữ số có  hàng đơn vị lớn hơn hàng chục là 5

Trả lời: có … số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

10. Lấy số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau lớn nhất cộng với số tự nhiên có 2 chữ số bé nhất có kết quả là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng của số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau lớn nhất với số tự nhiên có 2 chữ số bé nhất là ……

Bài 4: Nam hỏi Vân:” Chị bạn năm nay bao nhiêu tuổi?” Vân nói” em tớ có tuổi nhiều hơn 3 tuổi, nhưng ít hơn 5 tuổi, Chị tớ nhiều hơn em tớ 10 tuổi.” Bạn hãy giúp Nam tìm ra số tuổi của chị Vân.

Câu trả lời: Số tuổi chị của Vân là …

Bài 5: Mẹ hỏi Nam” Số tuổi của  bà nội là số liền sau của 71, ông nội hơn bà 5 tuổi, ông nội bao nhiêu tuổi”. Bạn hãy giúp Nam

Phụ huynh và các em học sinh tải đầy đủ 30 đề thi toán lớp 1:

https://bit.ly/2waRRiT

Hi vọng với hơn 30 bộ đề thi cuối học kì môn toán lớp 1, các em học sinh sẽ hoàn thành tốt bài thi, đạt điểm cao. Độ đề thi đó, các em có thể, luyện tập hàng ngày để nâng cao kiến thức, tăng tốc độ làm bài. Chúc các em học tập tốt.