Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019

0
5273

Sáng 26.6, hơn 300.000 sĩ tử cả nước bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) theo hình thức trắc nghiệm khách quan, trong tổng thời gian 150 phút.

Mỗi môn thành phần làm trong 50 phút, thời gian nghỉ giữa hai phân môn liên tiếp chỉ 10 phút.

Năm nay, ngoài đề thi và giấy nháp, giám thị sẽ thu lại mọi vật dụng thí sinh có thể dùng để chép đề thi môn thành phần trước. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng thí sinh “ăn gian” giờ làm bài thi tổ hợp, sử dụng thời gian chờ giữa các môn thành phần để tiếp tục làm bài.

Sinh học là môn thi cuối cùng trong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, nên thí sinh sẽ được mang đề thi môn này ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc thời gian làm bài.

TKBooks sẽ liên tục cập nhật gợi ý đáp án đầy đủ các mã đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2019 để thí sinh và phụ huynh tiện theo dõi.

Dưới đây là đáp án 24 mã đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2019:

* Mã đề thi môn Sinh học 201

Mã đề: 201 

81. A 82. B 83. A 84. C 85. A 86. A 87. D 88. D 89. D 90. B
91. C 92. D 93. C 94. B 95. A 96. C 97. B 98. B 99. D 100. A
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

* Mã đề thi môn Sinh học 202

* Mã đề thi môn Sinh học 203

* Mã đề thi môn Sinh học 204

* Mã đề thi môn Sinh học 205

* Mã đề thi môn Sinh học 206

* Mã đề thi môn Sinh học 207

* Mã đề thi môn Sinh học 208

* Mã đề thi môn Sinh học 209

* Mã đề thi môn Sinh học 210

* Mã đề thi môn Sinh học 211

* Mã đề thi môn Sinh học 212

* Mã đề thi môn Sinh học 213

* Mã đề thi môn Sinh học 214

* Mã đề thi môn Sinh học 215

* Mã đề thi môn Sinh học 216

* Mã đề thi môn Sinh học 217

* Mã đề thi môn Sinh học 218

* Mã đề thi môn Sinh học 219

* Mã đề thi môn Sinh học 220

* Mã đề thi môn Sinh học 221

* Mã đề thi môn Sinh học 222

* Mã đề thi môn Sinh học 223

* Mã đề thi môn Sinh học 224