Tổng hợp các đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 mới nhất

Tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia môn sinh của các trường chuyên và thpt trong cả nước

0
3265

Cấu trúc đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 của của Bộ GD & ĐT  có sự khác biệt so với cấu trúc đề thi năm trước, các em học sinh cần lưu ý trong quá trình ôn thi. Với  các đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 sẽ giúp các em cọ xát với đề thi và có kinh nghiệm trước khi làm bài thi chính thức thpt quốc gia. Hãy đọc bài viết này để ôn tập tốt hơn.

Những điểm cần lưu ý trong cấu trúc đề thi thử thpt quốc gia môn sinh  2019 của Bộ GD & ĐT

đề thi thử thpt quốc gia môn sinh Cấu trúc đề thi thử thpt quốc gia môn sinh của Bộ GD & ĐT bao gồm chương trình kiến thức của cả 3 khối lớp. Học sinh nếu muốn đạt điểm cao môn sinh trong kỳ thi thpt quốc gia môn sinh cần nắm vững kiến thức căn bản và hiểu được ma trận đề thi sinh.

Nội dung chính của đề thi thử  thpt quốc gia môn sinh 2019 vẫn giống như năm 2018 bao gồm:  cơ chế di truyền, biến dị; quy luật di truyền; di truyền quần thể; ứng dụng di truyền học; di truyền người, tiến hóa sinh thái, thành phần hóa học của tế bào và các dạng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật.

Số lượng các câu hỏi về cấp độ tư duy có sự biến đổi so với các năm trước để phù hợp hơn với mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển Cao đẳng và Đại học.

Phân tích chi tiết về lượng kiến thức theo từng chuyên đề

Cơ chế di truyền và biến dị có 6 câu hỏi trong đề thi thử  thpt quốc gia môn sinh 2019 của Bộ GD. Trong đó, có 4 câu hỏi về lí thuyết và 2 câu bài tập. Không có câu vận dụng cao trong chương này, chủ yếu là câu hỏi thông hiểu, 1 câu hỏi nhận biết và đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia  môn lý câu hỏi vận dụng.

Quy luật di truyền là chương có nhiều câu hỏi nhất trong đề thi thử  thpt quốc gia môn sinh 2019. Các câu hỏi trong chương này không có câu hỏi lí thuyết, tất cả đều là câu hỏi bài tập. Cấp độ tư duy các câu hỏi này chủ yếu là câu hỏi thông hiểu và vận dụng, chỉ có 2 câu hỏi là ở mức độ vận dụng cao.

Các chương như ứng dụng di truyền học và di truyền người chỉ có 1 câu hỏi trong  đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019. 1 câu hỏi lí thuyết trong chương ứng dụng di truyền học ở mức độ thông hiểu và 1 câu hỏi trong di truyền người thuộc phần vận dụng cao.

Trong đề thi thử thpt môn sinh 2019 có 2 câu  thuộc chương di truyền quần thể. Mỗi câu trong đó đều ở mức độ thông hiểu và vận dụng.

Cả hai chương tiến hóa và sinh thái đều là các câu hỏi lí thuyết. Các câu hỏi trong 2 chương này chủ yếu là ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Đây là phần kiến thức giúp các em học sinh dễ dàng có được điểm số. Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan phần kiến thức này.

Điểm khác trong cấu trúc đề thi là chương trong kiến thức lớp 11 và 10 đều có số lượng câu hỏi đều là 2 câu. Mức độ của các câu hỏi này đều thuộc phần nhận biết và thông hiểu, bao gồm cả câu hỏi về lí thuyết và bài tập.

Nhìn vào số lượng mức độ câu hỏi trong đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019, một nửa số câu hỏi thuộc phần thông dụng, câu hỏi vận dụng cao chưa chiếm đến ¼ số lượng câu hỏi trong đề thi thử. Các câu hỏi trong phần nhận biết và vận dụng đều có ở hầu hết các chương của cả 3 khối lớp.

Những nhận định về các đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 của các trường thpt và chuyên trong cả nước

Các đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 của các trường thpt và chuyên có cấu trúc dựa theo  ma trận đề thi tham khảo môn sinh của Bộ GD.

Với số lượng câu hỏi vận dụng cao chiếm chưa tới  10% trong đề thi. Nội dung của các câu hỏi xoay quanh kiến thức chương trình kiến thức của lớp 11 , 10 và chủ yếu kiến thức lớp 12. Các câu hỏi thuộc phần nhận biết và thông hiểu chủ yếu là các câu  hỏi lí thuyết và một số câu bài tập.

Với mục tiêu là vừa xét tốt nghiệp và Đại học, các đề thi thử thpt quốc gia của các trường thpt và chuyên môn sinh dưới đây được đánh giá phù hợp với mục tiêu của kì thi. Các em học sinh qua làm các đề thi này sẽ nâng cao trình độ của mình và đánh giá năng lực của bản thân.

đề thi thử thpt quốc gia môn sinh

Thông  qua sự khác biệt trong  cấu trúc đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sinh của Bộ GD, các em học sinh cần lưu ý ôn tập kiến thức không chỉ của chương trình kiến thức lớp 12 mà còn có chương trình kiến thức lớp 10 và 11. Các đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 của các em sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em luyện tập trong quá trình ôn tập và đạt được mục tiêu của mình.

Trọn bộ đề thi thử môn sinh: tại đây 

>>> Ngành truyền thông thi khối nào <<<